Go to Top

Pistolskydning

I vintersæsonen skyder vi i med kaliber 22 pistol eller luftpistol. Det er indendørs på vores 15 meter baner.

En serieskydning i vintersæsonen består i typisk af et antal prøveskud samt 30 gældende skud, dvs at man typisk bruger 50 skud på en træning.

Der skydes mod et moderne, elektronisk markeringsanlæg. Det betyder, at skiven, man skyder mod, også bliver vist på en skærm, der står ved siden af skytten, hvor skuddene markeres. Herefter laves der et print af skydningen med resultatet. Resultaterne bruges til træning og optimering af skyttens daglige træningsindsats, samt til at måle skyttens resultater.

Unique des69_3

Foreningen har våben, som man kan låne, indtil man selv ønsker at købe eget våben (dog tidligst når man har været medlem af foreningen i 2 år).

I sommersæsonen skyder vi på vores udendørs 25 meter baner. Her er der mulighed for at skyde med kaliber 22, kaliber 32, kaliber 38, kaliber 357 samt 9 mm pistol, og vi prøver jævnligt at gennemføre en enkelt af de nedennævnte discipliner i forbindelse med træningen. Der skydes på papskiver, og mellem de enkelte serier (d.v.s. typisk efter hver 10. skud) går vi ud og markerer, d.v.s. noterer resultaterne for hvert enkelt skud og plastrer hullerne, således at skiven er klar til de næste 10 skud.

I sommersæsonen, når vi skyder en af de forskellige discipliner, bruger man op til 60 skud til selve disciplinen, og hertil kommer så 10-15 prøveskud. Som for vinterskydningerne registrerer vi også her resultaterne for de enkelte skytter.

Når vi træner vil der altid være uddannede instruktører eller trænere til stede til at hjælpe skytterne.

Pistoldiscipliner – 25 meter

Standardpistol (skydes på præcisionsskive)

5 prøveskud
4 * 5 skud præcision på 150 sekunder
4 * 5 skud på 20 sekunder (drejeskive – skiven er fremme i 20 sekunder i alt)
4 * 5 skud på 10 sekunder (drejeskive – skiven er fremme i 10 sekunder i alt).

ammunition

Sportpistol/Grovpistol

5 prøveskud (på præcisionsskive)
6 * 5 skud præcision på 300 sekunder
5 prøveskud (på duelskive)
6 * 5 skud duel (drejeskive, hvor skiven er væk i 7 sekunder og fremme i 3 sekunder, fem gange i alt. Der skal afgives ét skud, hver gang skiven er fremme).

Grovpistol DGI Skydning

5 prøveskud (på præcisionsskive)
2 * 5 skud præcision på 150 sekunder.
5 prøveskud (på duelskive)
3 * 5 skud duel (drejeskive, hvor skiven er væk i 7 sekunder og fremme i 3 sekunder, fem gange i alt. Der skal afgives ét skud, hver gang skiven er fremme).
2 * 5 skud tempo på 10 sekunder.

Terrænpistol

Pistolterræn er en skydning, hvor man går fra post til post (8 poster i alt). Ved hver post afgives 5 skud under kommando mod faste eller bevægelige mål på ukendte afstande, af forskellig farve og facon, hvilket kan gøre det ganske vanskeligt at bedømme sigtet, især når man også skal tage hensyn til vejr og vind.

Pistolterræn er en meget populær disciplin inden for pistolskydning, og den kan skydes med alle de forskellige kalibre, der findes inden for pistolskydning – undtagen luft.

At skyde pistolterræn er også en meget social disciplin, da man går sammen i grupper på op til fem personer. Karby Skyttekreds deltager med et eller flere hold ved næsten alle de pistolterrænskydninger, der afholdes i Jylland i løbet af året.