Go to Top

Links

Skytten.dk – Nyt om skydning generelt

Trænerguiden.dk – Gode tips og ideer til at blive bedre til at skyde, både riffel, pistol og biathlon

Ddsthymors.dk – DGI Nordjylland Skydning, afdeling Thy-Mors

Aktivitets kalenderen DGI Nordjylland Skydning

Ddsnordjylland.dk – DGI Nordjylland Skydning. Her kan du se alle de aktive stævner

Skytteunion.dk – Dansk SkytteUnion. Her kan du finde oplysninger om unionens aktiviteter og se stævnekalender for unionens stævner.

Våbenloven – Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

Cirkulære om våben og ammunition m.v.